Revisjon

Revisjon av små og mellomstore verksemder:

  • Lovbestemt revisjon
  • Forenkla revisjon
  • Revisjon av delar av rekneskapen
  • Avtalte kontrollhandlingar

Oppgåver som naturleg høyrer saman med lovbestemt revisjon som:

  • Teknisk utarbeiding av årsrekneskap og notar
  • Teknisk utarbeiding av likningspapir