Min filosofi

Mitt mål er å vera kunden sin naturlege samtalepartnar.

Fylgjande faktorar er viktige for meg i mitt arbeid:

  • Fagleg kompetanse
  • Personleg kontakt
  • Engasjement
  • Tilgjenge
  • Tillit
  • Nettverk

Eg har over 20 års erfaring frå revisjon og rådgjeving innan ulike bransjar, og har hatt autorisasjon frå Finanstilsynet som registrert revisor sidan 1996. I tillegg er eg autorisert rekneskapsførar.

Eg er medlem av Den norske Revisorforening, og blir kontrollert av bransjen sin eigen kvalitetskontroll, samt myndigheitene sin kontroll gjennom Finanstilsynet. Vidare er det lovpålagt årlig etterutdanning og fagleg oppdatering. Summen av dette sikrar kvaliteten på arbeidet mitt.

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale.